De FAQ’s over goud kopen in Nederland

Wat bepaalt de goudprijs eigenlijk?

De goudprijs wordt normaal gesproken in euro’s of dollars aangegeven. Meestal heeft de prijs betrekking op 1 ounce. Dit is 31,1034768 gram.

De goudprijs kan in enkele minuten veranderen, afhankelijk van nieuws of andere invloeden. Diverse websites bieden hierover actuele informatie.

Men wil altijd op een zo laag mogelijk niveau instappen. Er is uiteraard nooit 100% garantie, maar in tijden van financiële crisis kunnen experts goed voorspellen welke richting de goudprijs op gaat.

Men neemt in de regel aan dat de goudprijs zich in perioden van deflatie neerwaarts ontwikkelt, en in tijden van inflatie opwaarts. Bij hyperinflatie schiet de prijs naar boven. Toch blijft het een investering met risico’s. Verdiept u zich eens in de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, dan krijgt u een beter overzicht. De statistieken zijn online te vinden.

Waarom goud inkopen?

Goud heeft intrinsieke waarde.

Goud is geld.

Goud is een bescherming tegen verlies van vermogen.

De goudproductie neemt al jaren af en de vraag neemt toe.

Goud beschermt u tegen inflatie.

Mensen met een vermogen willen dat beschermen of, beter, laten groeien. Vroeg of laat wordt iedereen met kapitaal geconfronteerd met de vraag: goud kopen of niet? En: waarom zou ik goud moeten kopen?

Een voorbeeld. Had u op 1 januari 1969 uw spaargeld voor 10 jaar belegd op de aandelenbeurs, dan had u gecorrigeerd voor inflatie 51% verloren. Had u destijds ‘veilige’ staatsobligaties gekocht, dan had u, ook gecorrigeerd voor inflatie, 17% verloren. Iemand die besloot om goud te kopen, zag de koopkracht van zijn vermogen echter met 183% toenemen (bron: St Louis Fed).

Goud biedt een uitstekende bescherming tegen systeemrisico’s, zoals een bankencrisis of een aaneenschakeling van natuurrampen die verzekeringen doet klappen. Het is ook een uitstekende manier om kansen te spreiden. Meestal beweegt goud namelijk precies in tegengestelde richting van traditionele beleggingsklassen.

Wat is papiergoud versus fysiek goud?

Papiergoud verwijst naar een contract dat is gebaseerd op een speculatie over de ontwikkeling van de goudprijs. Heeft u papiergoud in handen, dan bezit u dus niet het goud zelf. Zowel stijging als daling van de goudprijs kan, afhankelijk van het contract, winst of verlies opleveren. Momenteel zijn de prijzen van papiergoud en fysiek goud gekoppeld, maar dit hoeft niet altijd zo te blijven. Houd ook in het achterhoofd dat winst en verlies wordt verrekend in dollars, en dus relatief is aan die koers. Het lijkt erop dat het als langetermijninvestering verstandiger is om in fysiek goud te beleggen.

Wat is forward gold sale?

Maximaal 10 maanden na het ingaan van het aankoopcontract, krijgt u de gecertificeerde baren verzegeld en verzekerd bij u afgeleverd.

U krijgt 10% korting op de dagelijkse goudprijs zoals deze bij de London Bullion Market Association (LBMA) staat genoteerd.

Maximaal 25% van de beoogde goudproductie van de betrokken mijnen wordt tijdens deze voorverkoop aangeboden.

Krijg ik het goud fysiek geleverd?

U krijgt het goud inderdaad zelf in handen. Dan kunt u er mee doen wat u wilt. U kunt het verkopen, veilig opslaan of er zelfs sieraden van laten maken.

Dit veranderd in 2017 zie nieuwe regeling op site belastingdienst


Valt goud in box 3 van de belasting?

Het aankoopbedrag van het goud dient u inderdaad op te geven in box 3. Dat is hetzelfde als spaargelden en een aandelenportefeuille. Boven de vrijstelling wordt hierover 1,2% vermogensrendementheffing gerekend. Dit heeft geen invloed op uw inkomstenbelasting. U heeft een andere vermogenspositie in goud omgezet, dus uw totale vermogen verandert niet.

Vanaf welk bedrag kan ik investeren?

U kunt al investeren in fysiek goud vanaf 250 gram. Reken dit om naar de dagkoers min 10%.

Zijn mijn gegevens bij Dtg-goudkopen.nl veilig?

Dtg-goudkopen.nl hecht veel waarde aan een discrete en veilige afhandeling van de transacties. Wij handelen uiteraard volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij geen gegevens aan derden overhandigen. De uitzondering daarop zijn de betrokkenen bij de bestelling, plus overheidsinstanties die hiertoe volgens deze wet toegang kunnen eisen.

Hoe weet ik of de geleverde goudbaren echt zijn?

U krijgt als u bij Dtg-goudkopen.nl goud koopt een levering met een ‘Good Delivery Status’. Hieronder vallen uitsluitend baren van gecertificeerde
producenten met een LBMA-accreditatie, zoals Umicore en Heraeus.

Alle baren die u via Dtg-goudkopen.nl koopt, worden nieuw gegoten en geleverd in de oorspronkelijke verpakking. Bij goudbaren vanaf 250 gram
wordt een certificaat bijgevoegd. Deze baren zijn wereldwijd te verhandelen.

Zijn mijn gegevens bij DTG-goudkopen.nl veilig?

Beleggingen in fysiek goud dienen primair als kapitaalbescherming. Profiteren van stijgende prijzen is een secundair doel, waarvoor een langere adem nodig is. Bent u van plan om fysiek goud aan te schaffen, ga dan bij uzelf na wat uw motivaties zijn. Houd er rekening mee dat goudbeleggers denken in termen van jaren. Het is met name een populair product in tijden van financiële crisis, valutahervormingen en oorlogen. Wie grootschalige financiële tegenslag verwacht, zoekt zijn toevlucht tot goud. Met goede resultaten.

Meer informatie aanvragen